Universitatea de Medicină si Farmacie ”Carol Davila” Bucuresti (CO):
-    Director de proiect: CRISTIAN FUNIERU
-    Responsabil stiintific: Serban Tovaru
-    Cercetători seniori/cercetători post-doctoranzi/doctoranzi:
      •    Marian Cuculescu
      •    Mihai Burlibasa
      •    Ion Alexandru Popovici
      •    Dincă Octavian Marius
      •    Mihnea-Ioan Nicolescu
      •    Cristina Roxana Ranga
      •    Oana Slusanschi
      •    Adrian-Teodor Tandără
      •    Mihai Christina
      •    Buzea Corina Mona
      •    Ioanina Părlătescu
      •    Daniela Vrinceanu
-    Personal suport (secretariat)

Universitatea Politehnică Bucure?ti (P1):
-    Responsabil partener: DAN TUDOSE
-    Cercetători seniori/doctoranzi:
      •    Emil Ioan Slusanschi
      •    Dan Dragomir

Universitatea Bucuresti (P2):
-    Responsabil partener: BOGDAN DOBRICĂ
-    Responsabil stiintific: Ioan Stamatin
-    Cercetători seniori/cercetători post-doctoranzi/doctoranzi/cercetători:
      •    Iordache Stefan Marian
      •    Cornelia Nichita
      •    Eduard George Gâtin
      •    Ana-Maria Iordache
      •    Adriana Elena Bălan
      •    Cătălin Ceaus

TEHNOMED IMPEX CO SA (P3):
-    Responsabil partener: LAURA POPOVICI
-    Cercetători seniori/cercetători post-doctoranzi/doctoranzi/cercetători:
      •    Sorin Mihai Croitoru
      •    Ion Popovici
      •    Gheorghe Ratiu
      •    Felicia Popovici
      •    Viorel Alexandru Neagu
      •    Adrian Crăciun
      •    Gabriela Laszlo
-    Personal suport (tehnicieni, frezori, strungari, functionari)

Stomatologie Italia SRL (P4):
-    Responsabil partener: MIHAELA RĂESCU
-    Personal suport (contabil, medic dentist)